Chemoterapie

Chemoterapie znamená aplikaci protinádorových léků – cytostatik.


Typy protinádorové léčby Aplikace léků je prováděna jednak po chirurgickém zákroku -  zde snižuje riziko vzniku recidivy nemoci, neboť ničí mikroskopická, pro chirurga neviditelná ložiska v místech hlavního nádoru. Také nádorové buňky, které se uvolní v průběhu odstraňování nádoru z těla, jsou touto léčbou ničeny. 
V některých případech podáváme chemoterapii ještě před operačním zákrokem ve snaze zmenšit nádor a umožnit jeho lepší odstranění.  V léčbě nádorů krevního systému je chemoterapie hlavní léčebnou metodou. Podání chemoterapie Chemoterapie se nejčastěji aplikuje ve formě nitrožilních infuzí nebo tablet, v různých léčebných schématech , které se řídí standardními postupy. Některá cytostatika aplikujeme přímo cíleně k postiženým orgánům např. do močového měchýře ( laváž) nebo do tzv. portu , který vede do jaterní cévy ( léčba jaterních metastáz).   Léčebná schémata jsou pro každý nádor různá , s různým počtem aplikovaných cytostatik a různým časovým rozvržením. Dané léčebné schéma je vždy s pacientem event. s jeho rodinou podrobně probráno. Aplikace je prováděna v cyklech s různě dlouhou pauzou mezi dvěma cykly. Celkový počet cyklů je většinou 6 - dle  zvoleného schématu. Celková doba cytostatické léčby je většinou kolem ½ roku.
Léčba chemoterapií probíhá jednak při hospitalizaci  nebo ambulantně – dle zvoleného režimu , dle možností pacienta.   Nežádoucí účinky cytostatické léčby – nejčastěji se vyskytující

 • nevolnost a zvracení  
  Vlivem vysoce účinných léků aplikovaných před vlastní aplikací a event. i po aplikaci ke zvracení nedochází. Zde je nutná spolupráce pacienta – v průběhu  aplikace chemoterapie  zvolit lehkou stravu, hojně tekutin bez „bublinek“, nepít alkohol
 • změny krvetvorby 
  Dochází  k  poklesu především  bílých  krvinek , které  přináší  pro  pacienta  větší  náchylnost k infekcím.  Je mu doporučeno vyhýbat se kolektivu  lidí (obchody , divadla ), odpočívat  a zvýšit přísun vitamínů. K  největšímu poklesu krvinek  dochází  7-10 den po  aplikaci. Při  změně stavu pacienta – teplotě , nachlazení je  nutné informovat lékaře. Při  teplotě nad 38st.C , výrazném snížení bílých  krvinek jsou pacientovi  aplikovány  podkožní  injekce  a většinou  je  krátkodobě přijat  k hospitalizaci  s nutností izolace na pokoji. K  event. poklesu  krevních  destiček  dochází kolem 10-15 dne , výrazné  snížení se  může projevit  krvácením z  nosu,  do moči  (narůžovělá moč), stolice,  kůže,  očních   spojivek  apod. O  tomto  příznaku  je   vždy   nutné   informovat ošetřujícího lékaře.
 • ztráta vlasů
  – není pravidlem u každého léčebného schématu. Pokud k ztrátě dojde, pacient obdrží poukaz, který  slouží  k částečné  úhradě paruky  hrazené  ze  zdravotního  pojištění  a  je mu  sestrou předán adresář míst , kde si je možno paruku vybrat. Ztráta vlasů je pouze dočasná.
 • záněty dutiny ústní
  - projeví  bolestmi  při  polykání, v závažnějších  případech afty. Bílý povlak může  ukazovat na vznik plísňového onemocnění. Pokud tento nežádoucí účinek omezuje příjem tekutin a potravin, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře 

      V části Informované souhlasy najdete popis jednotlivých chemoterapeutických schémat ( budou přidávána postupně)

 

Biologická terapie  - naše pacienty, kteří jsou indikováni k biologické terapii odesíláme do Komplexního onkologického centra v  Jihlavě. Biologická terapie bude popsána samostatně

Vyhledávání

Kontakt

+420 569 472 513 - chemoterapie lékař

+420 569 472 514 chemoterapie sestra

+420 569 472 394 konziliární dispenzární ambulance lékař

+420 569 472 512 konziliární dispenzární ambulance sestra

+420 569 472 237 radioterapeutická ambulance

+420 569 472 579 - sestry

+420 569 472 516 - ozařovny (objednání 7-10.)

Kniha pro onkologické pacienty a rodinné příslušníky

 

 

MysliProtiRakovině

Výživa pro onkologické pacienty

předpis tzv. sippingu" (výživy k popíjení) může onkolog předepsat na základě tohoto dotazníku max. na  4 týdny a do max 600kcal/den
 

Aplikace vitamínu C

Provádíme po domluvě podpůrnou aplikaci vitamínu C , t.č. pouze u onkologických 
pacientů tel. 569 472 513, (článek ZDE )
 
 

Cévní přístupy - PICC , chemoport

Aktuálně z našeho oddělení

04.06.2020 12:57

Provoz ambulancí

  Všechny ambulance jsou v provozu      Prosíme respektujte následující opatření!   Při příznacích teplot , nachlazení nám toto sdělete ještě před vstupem na oddělení, nejlépe z domova ( te. 569 472 513, 514)  Ke vstupu na oddělení použijte hlavní vchod budovy...
28.03.2020 09:23

Provoz v období koronavirové infekce

Provoz v období koronavirové infekce   Ambulance Klinická onkologie I ( MUDr. Štěpánková)    Dispenzární kontroly pacientů jsou zrušeny. Pacienti MUDr. Štěpánkové si mohou náhradní termín kontroly domluvit od 30.3. 2020  na tel.č. 569 472 512 Do odvolání není...

Anketa

Jak jste zvládali chemoterapii

Dobře (36)
37%

Čekal(a) jsem horší (33)
34%

Špatně (2)
2%

Nic horšího jsem nezažil(a) (26)
27%

Celkový počet hlasů: 97