Chemoterapie

Chemoterapie znamená aplikaci protinádorových léků – cytostatik.


Typy protinádorové léčby Aplikace léků je prováděna jednak po chirurgickém zákroku -  zde snižuje riziko vzniku recidivy nemoci, neboť ničí mikroskopická, pro chirurga neviditelná ložiska v místech hlavního nádoru. Také nádorové buňky, které se uvolní v průběhu odstraňování nádoru z těla, jsou touto léčbou ničeny. 
V některých případech podáváme chemoterapii ještě před operačním zákrokem ve snaze zmenšit nádor a umožnit jeho lepší odstranění.  V léčbě nádorů krevního systému je chemoterapie hlavní léčebnou metodou. Podání chemoterapie Chemoterapie se nejčastěji aplikuje ve formě nitrožilních infuzí nebo tablet, v různých léčebných schématech , které se řídí standardními postupy. Některá cytostatika aplikujeme přímo cíleně k postiženým orgánům např. do močového měchýře ( laváž) nebo do tzv. portu , který vede do jaterní cévy ( léčba jaterních metastáz).   Léčebná schémata jsou pro každý nádor různá , s různým počtem aplikovaných cytostatik a různým časovým rozvržením. Dané léčebné schéma je vždy s pacientem event. s jeho rodinou podrobně probráno. Aplikace je prováděna v cyklech s různě dlouhou pauzou mezi dvěma cykly. Celkový počet cyklů je většinou 6 - dle  zvoleného schématu. Celková doba cytostatické léčby je většinou kolem ½ roku.
Léčba chemoterapií probíhá jednak při hospitalizaci  nebo ambulantně – dle zvoleného režimu , dle možností pacienta.   Nežádoucí účinky cytostatické léčby – nejčastěji se vyskytující

 • nevolnost a zvracení  
  Vlivem vysoce účinných léků aplikovaných před vlastní aplikací a event. i po aplikaci ke zvracení nedochází. Zde je nutná spolupráce pacienta – v průběhu  aplikace chemoterapie  zvolit lehkou stravu, hojně tekutin bez „bublinek“, nepít alkohol
 • změny krvetvorby 
  Dochází  k  poklesu především  bílých  krvinek , které  přináší  pro  pacienta  větší  náchylnost k infekcím.  Je mu doporučeno vyhýbat se kolektivu  lidí (obchody , divadla ), odpočívat  a zvýšit přísun vitamínů. K  největšímu poklesu krvinek  dochází  7-10 den po  aplikaci. Při  změně stavu pacienta – teplotě , nachlazení je  nutné informovat lékaře. Při  teplotě nad 38st.C , výrazném snížení bílých  krvinek jsou pacientovi  aplikovány  podkožní  injekce  a většinou  je  krátkodobě přijat  k hospitalizaci  s nutností izolace na pokoji. K  event. poklesu  krevních  destiček  dochází kolem 10-15 dne , výrazné  snížení se  může projevit  krvácením z  nosu,  do moči  (narůžovělá moč), stolice,  kůže,  očních   spojivek  apod. O  tomto  příznaku  je   vždy   nutné   informovat ošetřujícího lékaře.
 • ztráta vlasů
  – není pravidlem u každého léčebného schématu. Pokud k ztrátě dojde, pacient obdrží poukaz, který  slouží  k částečné  úhradě paruky  hrazené  ze  zdravotního  pojištění  a  je mu  sestrou předán adresář míst , kde si je možno paruku vybrat. Ztráta vlasů je pouze dočasná.
 • záněty dutiny ústní
  - projeví  bolestmi  při  polykání, v závažnějších  případech afty. Bílý povlak může  ukazovat na vznik plísňového onemocnění. Pokud tento nežádoucí účinek omezuje příjem tekutin a potravin, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře 

      V části Informované souhlasy najdete popis jednotlivých chemoterapeutických schémat ( budou přidávána postupně)

 

Biologická terapie  - naše pacienty, kteří jsou indikováni k biologické terapii odesíláme do Komplexního onkologického centra v  Jihlavě. Biologická terapie bude popsána samostatně

Vyhledávání

Kontakt

+420 569 472 513 - chemoterapie lékař

+420 569 472 514 chemoterapie sestra

+420 569 472 394 konziliární dispenzární ambulance lékař

+420 569 472 512 konziliární dispenzární ambulance sestra

+420 569 472 237 radioterapeutická ambulance

+420 569 472 579 - sestry

+420 569 472 516 - ozařovny (objednání 7-10.)

Kniha pro onkologické pacienty a rodinné příslušníky

 

 

MysliProtiRakovině

Malá nebo velká, hlavně at jsou zdravá

Výživa pro onkologické pacienty

předpis tzv. sippingu" (výživy k popíjení) může onkolog předepsat na základě tohoto dotazníku max. na  4 týdny a do max 600kcal/den
 

Aplikace vitamínu C

Provádíme po domluvě podpůrnou aplikaci vitamínu C , t.č. pouze u onkologických 
pacientů tel. 569 472 513, (článek ZDE )
 
 

Cévní přístupy - PICC , chemoport

Aktuálně z našeho oddělení

11.09.2021 10:18

Provoz ambulancí

všechny ambulance, nádorové i nenádorové ozařování jsou v provozu bez omezení.
02.07.2021 15:02

Prázdninový provoz ambulancí

Dovolená   MUDr. Havlíčková. 2.8.- 20.8.2021 ( počet chemoterapií omezen , zastupuje dr.Štěpánková, dr. Lehanka)  MUDr.Štěpánková. 12.7. - 6.8. 2021 (dispenzární péče neprobíhá, akutní a konziliární péče - zastupuje dr. Havlíčková)  MUDr. Lehanka: 12.7.- 30.7.2021 ( radioterapeutická...

Anketa

Jak jste zvládali chemoterapii

Dobře (38)
37%

Čekal(a) jsem horší (33)
32%

Špatně (2)
2%

Nic horšího jsem nezažil(a) (29)
28%

Celkový počet hlasů: 102