Preventivní prohlídky

 Preventivní prohlídky  - rozsah a četnost jsou stanoveny zákonem č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a vyhláška MZ č. 56/1997.

 

 

Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (zpravidla po uplynutí 23 měsíců  po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže.

 

Její součástí je doplnění anamnézy, kdy praktický lékař pro dospělé cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze, diabetu, poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje očkování proti tetanu.

 

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách, pacienta zváží, případně i změří, orientačně mu vyšetří sluch a zrak. Od 40 letse provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován).

 

V rámci preventivní prohlídky se také provádí laboratorní vyšetření:

Při každé prohlídce se má provést orientační chemické vyšetření moče.

V 18, 30, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolua tukových látek v krvi.

V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).

 

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum a má zhodnotit jeho onkologická rizika. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů provede klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů klinické vyšetření prsů, a to spolu s poučením o samovyšetřování. 

Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici - TOKS), což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Podle ministerstvem zdravotnictví vypracovaného standardu screeningu těchto nádorů se TOKS má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu. Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv.primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. TOKS může provádět registrující praktický lékař, ale i registrující ženský lékař, takže u ženy má každý z nich při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky. Kolonoskopické vyšetření provádějí endoskopická pracoviště schválená komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ.

 

U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tak nestalo a výsledky nejsou k dispozici, předá lékař ženě doporučení k jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.

 

Výsledkem preventivní prohlídky jsou konkrétní závěry. V případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné zdravotní péče.

  

Preventivní prohlídka u ženského lékaře

 

Provádí se počínaje 15. rokem věku každý rok, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

 

Obsahem preventivního vyšetření je zjištění a aktualizace anamnézy, tj. potřebných osobních, rodinných i pracovních údajů, a vlastní vyšetření,které je vždy přizpůsobeno věku a tomu, zda žena je sexuálně aktivní. Vyšetření se provádí pohledem, pomocí zrcadel a pohmatem, lékař má také pohmatem vyšetřit mízní uzliny v oblasti pohlavních orgánů. Součástí preventivní prohlídky je v rámci screeningu karcinomu děložního čípku odběr vzorků z děložního čípku k cytologickému vyšetření.

 

V 15 letech a dále od 25 let při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu anebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů se provádí klinické vyšetření prsů, součástí první prohlídky u registrujícího lékaře má být nácvik samovyšetřování prsů. Ženám ve věku od 45 let lékař předá doporučení k provedení screeningového mamografického vyšetření a nezbytných doplňujících vyšetření na některém z akreditovaných pracovišť, a to ve dvouletých intervalech. Jestliže již žena mamografii absolvovala na doporučení svého praktického lékaře v období kratším než 2 roky a je k dispozici výsledek, gynekolog vyšetření nezajišťuje.

 

V rámci preventivní prohlídky u gynekologa může být u pacientek od 50 lettaké vyšetření na přítomnost krve ve stolici. Neprovádí se, pokud ho již pro ženu zajistil její praktický lékař a výsledky jsou k dispozici. Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem (TOKS) se týká žen od 50 do 54 let (+364 dní) věku jednou ročně, od 55 let pak ve dvouletých intervalech. Pokud se žena starší 55 let rozhodne místo toho pro screeningovou kolonoskopii, dostane doporučení (od svého gynekologa nebo praktického lékaře) jednou za 10 let.

 

U preventivní prohlídky by nemělo rovněž chybět poučení o správných hygienických návycích a podle potřeby zajištění dispenzární či další specializované odborné péče. Výsledkem prohlídky je závěr s návrhem na další postup. Při zjištění postižení, které je známkou celkového onemocnění nebo onemocnění patřících do péče jiných odborných lékařů, gynekolog informuje praktického lékaře nebo předá ženu do příslušné odborné péče. Při zjištění těhotenství je žena svým gynekologem sledována.

  

Preventivní prohlídka u zubního lékaře 

V oboru stomatologie se u dospělých od 18 let provádí preventivní prohlídkajedenkrát ročně (zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky), u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství.

 

Obsahem preventivní prohlídky, kterou provádí registrující stomatolog, je zjištění anamnézy, vyšetření stavu chrupu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, stanovení závěru, nácvik ústní a zubní hygieny a podle potřeby stanovení léčebného plánu k další stomatologické péči. Navržená péče může být hrazená ze zdravotního pojištění plně, částečně nebo je nehrazená.

 

Stomatologické preventivní prohlídky jsou zaměřeny i na vylučování onemocnění patřících do dispenzární péče nebo zařazených do zdravotních programů (např. do onkologického). Při zjištění změn v dutině ústní, které jsou projevem celkových onemocnění nebo onemocnění patřících do péče jiných odborností, vás stomatolog s touto skutečností seznámí a předá tyto informace praktickému lékaři nebo příslušným odborníkům.

 

Již od roku 1997, kdy byla zavedena platba stomatologických výkonů dle „Úhrady standardní stomatologické péče“, tzv. ceníku, hradí zdravotní pojišťovny z veřejného zdravotního pojištění dvě prohlídky v roce u dospělých pacientů. Vedle preventivní prohlídky je hrazena tzv. pravidelná prohlídka, která v sobě zahrnuje různé drobné výkony prováděné i v průběhu roku, např. ošetření sliznic aj.

 

Nezapomeňte tedy navštívit svého zubaře 2x za rok!

 

zdroj: VZP

 

 

pozn. vyšetření PSA ( prevence nádorů prostaty) se zatím preventivně běžně neprovádí.

 

Vyhledávání

Kontakt

+420 569 472 513 - chemoterapie lékař

+420 569 472 514 chemoterapie sestra

+420 569 472 394 konziliární dispenzární ambulance lékař

+420 569 472 512 konziliární dispenzární ambulance sestra

+420 569 472 237 radioterapeutická ambulance

+420 569 472 579 - sestry

+420 569 472 516 - ozařovny (objednání 7-10.)

Kniha pro onkologické pacienty a rodinné příslušníky

 

 

MysliProtiRakovině

Malá nebo velká, hlavně at jsou zdravá

Výživa pro onkologické pacienty

předpis tzv. sippingu" (výživy k popíjení) může onkolog předepsat na základě tohoto dotazníku max. na  4 týdny a do max 600kcal/den
 

Aplikace vitamínu C

Provádíme po domluvě podpůrnou aplikaci vitamínu C , t.č. pouze u onkologických 
pacientů tel. 569 472 513, (článek ZDE )
 
 

Cévní přístupy - PICC , chemoport

Aktuálně z našeho oddělení

23.09.2021 16:13

Provoz ambulancí

27.9.2021 jsou všechny ambulance našeho oddělení uzavřené. 
11.09.2021 10:18

Provoz ambulancí

všechny ambulance, nádorové i nenádorové ozařování jsou v provozu bez omezení.