Informované souhlasy

Před zahájením vaší chemoterapie obdržíte přesný popis Vašecho chemoterapeutického schématu.

Zde je zachycena část o složení chemoterapie a časovém rozvržení. 

 

 

Jednotlivá léčbná témata budou postupně doplňována.

Informované souhlasy

XELIRI

      Ražim používaný v léčbě nádorů trustého střeva              Použitá cytostatika: irinotekan (CAMPTO), capecitabin (XELODA). Dávka je vypočtena na Váš povrch těla lékařem Způsob podání: irinotekan je podáván formou nitrožilní infůze...

BEP

Režim používaný v léčbě nádorů varlat                Použitá cytostatika: bleomycin, etoposid a cisplatin. Dávka je vypočtena na Váš povrch těla lékařem Způsob podání: Cisplatin je podáván formou nitrožilní infúze s nutností zavodnění organismu...

FOLFOX

 Chemoterapeutický režim používaný pro léčbu nádoru tlustého střeva     Použitá cytostatika:  oxaliplatina , leukovorin a 5-fluorouracil.  Způsob podání: oxaliplatina je podáván formou nitrožilní infůze trvající min.2 hodiny, látka je rozpuštěna v 500 ml roztoku-...

FUFA

režim FUFA je používán především k léčbě nádorů tlustého střeva.      Použitá cytostatika:  5-fluorouracil + leucovorin. Dávka je vypočtena na Váš povrch těla lékařem Způsob podání: leucovorin je podáván v tabletové či injekční formě 1 hodinu před aplikací...

Cisplatin a Vepesid

Chemoterapeutické schéma úžívané pro  léčbu některých typů plicních nádorů    Použitá cytostatika: cisplatin ,etoposid. Dávka je vypočtena na Váš povrch těla lékařem Způsob podání: cisplatin je podáván formou nitrožilní infůze s nutností zavodnění organismu pomocí průběžných...

AC adriblastin,cyclophosphamide

Schéma používané v léčbě nádoru prsu   Použitá cytostatikum: adriblastina, cyclofosfamid - dávky jsou vypočteny na Váš povrch těla lékařem. Způsob podání: Adriblastina je podáván formou nitrožilní infůze trvající 10-15 minut.   Cycklofosfamid je podáván formou nitrožilní...

Vyhledávání

Kontakt

+420 569 472 513 - chemoterapie lékař

+420 569 472 514 chemoterapie sestra

+420 569 472 394 konziliární dispenzární ambulance lékař

+420 569 472 512 konziliární dispenzární ambulance sestra

+420 569 472 237 radioterapeutická ambulance

+420 569 472 579 - sestry

+420 569 472 516 - ozařovny (objednání 7-10.)

Kniha pro onkologické pacienty a rodinné příslušníky

 

 

MysliProtiRakovině

Malá nebo velká, hlavně at jsou zdravá

Výživa pro onkologické pacienty

předpis tzv. sippingu" (výživy k popíjení) může onkolog předepsat na základě tohoto dotazníku max. na  4 týdny a do max 600kcal/den
 

Aplikace vitamínu C

Provádíme po domluvě podpůrnou aplikaci vitamínu C , t.č. pouze u onkologických 
pacientů tel. 569 472 513, (článek ZDE )
 
 

Cévní přístupy - PICC , chemoport

Aktuálně z našeho oddělení

23.09.2021 16:13

Provoz ambulancí

27.9.2021 jsou všechny ambulance našeho oddělení uzavřené. 
11.09.2021 10:18

Provoz ambulancí

všechny ambulance, nádorové i nenádorové ozařování jsou v provozu bez omezení.